!!!สวัสดีคร๊...ยัยขวัญ บ๊อง...ยินดีต้อนรับคร๊!!!

ขอบคุณที่เป็นเพื่อนกัน...

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม 
ประวัติส่วนตัวชื่อ-สกุล...นางสาวรุ่งนภา ช่างสอน

ชื่อเล่น...น้องขวัญ

ค.บ.4 คณิตศาสตร์

ภูมิลำเนา...บ้านเลขที่ 301 หมู่6 ตำบล ท่าแซะ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140

คติประจำใจ...เป็นเด็กดีคร๊